26 czerwca, 2022

Zaczyna mówić i co dalej?

Podczas spotkań z rodzicami nasunęło mi się kilka tematów, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Dzisiaj nieco rozmyślań, co zrobić, gdy użytkownik AAC zaczyna mówić? Zabrać pomoc komunikacyjną, zostawić, używać w ograniczonym zakresie? Zapraszam! Decyzja o prowadzeniu komunikacji wspomagającej bywa dla rodziców trudna. Krążące mity, zasłyszane informacje o braku powodzenia we wprowadzaniu AAC, strach przed […]