06/24/2024

Co to jest AAC?

Skrót AAC pochodzi od angielskich słów Augumentative and Alternative Communication i oznacza komunikację alternatywna i wspomagającą. Obejmuje ona wszelkie działania mające na celu pomoc osobom z poważnymi trudnościami w porozumiewaniu się, które nie posługują się mową werbalną lub posługują się nią w ograniczonym zakresie. Obecnie istnieje sporo alternatywnych i wspomagających metod, które dają osobom niemówiącym możliwość komunikowania się ze światem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do lektury!

Views: 1632