12/11/2023

Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem-ESDM

Dobry i wczesny start to dla każdego dziecka z trudnościami rozwojowymi jedna z najważniejszych rzeczy. Odpowiednio wczesne rozpoczęcie terapii może przynieść o wiele lepsze efekty. Zapraszam do zapoznania się z ciekawą i efektywną metodą  ESDM!

ESDM- The Early Start Denver Model (Denwerowski Model Wczesnego Startu)to metoda pracy z maluszkiem w wieku do 12- 60 miesięcy, u którego zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu. Opracowana została przez dr SallyJ. Rogers i dr Geraldine Dawson.

ESDM. O co chodzi?

ESDM bazuje na relacjach, współdzieleniu zainteresowań dziecka czynnościami i przedmiotami życia codziennego oraz na pozytywnym wzmocnieniu zachowań. Model ten jest oparty o liczne badania dotyczące zachowań dzieci autystycznych, dzieci rozwijających się zgodnie z normą oraz badania nad mechanizmami uczenia się. Badania naukowe nad samym już modelem wykazały, że dzieci, które zostały objęte działaniami w ramach ESDM poprawiały swoje wyniki w testach inteligencji, jak również zmniejszało się u nich występowanie pozostałych zaburzonych objawów charakterystycznych dla spektrum autyzmu.

Jak podają autorki, “ESDM wspiera relacje rodziców z dziećmi. Pomaga im tworzyć okazję do nauki przez proste zabawy, interakcje komunikacyjne podczas czynności pielęgnacyjnych oraz zabawne wymiany ról podczas innych codziennych czynności.”

Wchodzenie z dzieckiem w rozmaite interakcje podczas codziennych aktywności, bycie w relacji, na poziomie dziecka,wchodzenie w jego świat pomaga w nauce komunikacji (niewerbalnej i werbalnej) poprawia jego interakcje społeczne z innymi osobami oraz zwiększa zdolności w zakresie zabawy.

Na model składają się:

1.Wczesne rozpoznanie nieprawidłowych objawów oraz określenie stopnia ryzyka autyzmu. Wykorzystuje się  w tym celu narzędzia przesiewowe zweryfikowane w  badaniach naukowych (SACS-R)

2. Wczesne diagnoza za pomocą wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych (ADOS-2 ADIR)

3.Wczesna interwencja terapeutyczna prowadzona o działania zbadane empirycznych, zbadane naukowo pod względem skuteczności.

Jak widzicie metoda jest mocno sprawdzona i przebadane przez naukowców? Nad efektywnością modelu czuwa The MIND Institute na Uniwersytecie Kalifornii.

ESDM. Terapia

Terapia metodą  ESDM przebiega w ustalonych przedziałach czasowych, np.miesiąc. Po przygotowaniu programu, opracowywane są szczegółowe wytyczne na konkretne zajęcia. Podczas nich odnotowywane są postępy dziecka. Analiza dynamiki zmian jest uwzględniana podczas planowania programu na kolejny przedział czasowy. W razie konieczności  do terapii włączania są inni specjaliści.

Jak już wcześniej wspomniałam czynny udział w pracy terapeutycznej biorą także rodzice. Włączenie ich w działania jest istotne ze względu na proces generalizacji,czyli przenoszenia zdobytych w gabinecie terapeuty umiejętności na inne osoby i miejsca.

ESDM w Polsce

ESDM w Polsce pojawiło się dzięki dr Joannie Kwasiborskiej- Dudek, która jest pierwszym w naszym kraju certyfikowanym terapeutą metody ESDM. Założone przez nią Centrum Adesse jako jedyne prowadzi terapię dzieci ze spektrum metodą ESDM. Więcej o p. Joannie oraz o badaniach na temat modelu znajdziecie na stronie http://www.adesse.pl 

Książkę możecie kupić np. tutaj 

Powodzenia w poszukiwaniach i działaniach z maluchami z ASD.

Źródła:

http://www.adesse.pl

S. J. Rogers, G. Dwason, L. A. Vismara, Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM). Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Photo by Brina Blum on Unsplash

Odsłony: 1518

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *