05/29/2024

Jak być powinno? Początki komunikacji

Dzisiejszy wpis to ciąg dalszy z informacjami, jak wygląda komunikowanie się dzieci na różnym poziomie rozwoju językowego. Zapraszam do zapoznania się z kolejnymi stadiami rozwoju:)

Stadium początków komunikacji to moment, w którym dziecko wysyła komunikaty w pewnym, określonym i zamierzonym celu. Dzieci są bardziej towarzyskie i wiedzą, że gdy zwrócą się do drugiej osoby moga uzyskać to, czego chcą.

Cele komunikowania się

Na tym etapie dziecko ma dużo powodów żeby się komunikować:

  • myślę, że łatwo zauważyć u dziecka taki moment, kiedy nie jest mu już obojętne, co dostanie. Jeśli ma zamierzony cel będzie się komunikować, żeby go osiągnąć. Dlatego celem jest kierowanie rozmówcą tak, otrzymać jakiś przedmiot lub ulubioną aktywność.
  • tak jak wspomniałam dziecko jest na tym etapie już bardzo towarzyską osobą, dlatego chce sie porozumiewać po to, aby wchodzić w interakcje z drugą osobą. Maluchy uwielbiają wówczas zabawę np. w  “A kuku”. Maluchy komunikują się, ponieważ chcą zostać zauważone.

Jak się porozumiewa?

  • Kiedy wyobrazimy sobie ośmiomiesięczne czy bardziej roczne dziecko możemy zauważyć, że oprócz powtarzających się sylab często w ich komunikatach występują gesty. dzieci wskazują coś, kręcą głową na nie, machają ręką robiąc “papa”
  • Dzieci zaczynają łączyć gesty, określone dźwięki i spojrzenia dzięki czemu przekaz staje się coraz bardziej zrozumiały. Przenosi wzrok z przedmiotu na osobę dorosłą albo wskazuje co chce, używając swoich dźwięków, aby osiągnąć cel.
  • Na tym etapie mogą pojawić się już pierwsze słowa.
  • Mam teraz świeżą obserwację dziecka na tym etapie, bo moja siostrzenica jest na etapie rozwoju komunikacji. Mała próbuje naśladować sposób mówienia osób dorosłych, np. gdy się zdenerwuje głośno coś wokalizuje, wykonując gesty i intonując tak jak dorośli. Czasem powtarza długie sekwencje dźwięków, których my nie rozumiemy, a które intonacyjnie przypominają sposób mówienia dorosłych. Oczywiście wygląda to przezabawnie i mamy niezły ubaw.:)

Jak dziecko zwraca na siebie uwagę?

Maluchy na tym etapie rozwoju językowego lubią przyciągać uwagę dorosłych osób. Potrafią skupić się na wspólnym przedmiocie czy czynności, np. patrzą w tym samym kierunku co rozmówcy.

Dzieci zwracają uwagę dorosłego na to, co dla nich ważne poprzez wskazywanie, wydawanie dźwięków. Potrafią też sprawdzać, czy dorosły jest rzeczywiście zainteresowany zabawą i patrzą na swojego partnera! W taki sposób buduje się tak istotne dla komunikacji wspólne pole uwagi.

Dzieci są zaangażowane w zabawę, np. kiedy bawię się z moją siostrzenicą w “idzie rak”, mała czeka n swoją kolej na końcu, żeby dźwiękiem zaznaczyć, że teraz ona mówi, “będzie znak”. Dzieciaki mogą również używać gestów, spojrzeń, wykonywać jakieś czynności, które będą sygnalizowały jego kolejkę.

Rozumienie

Na tym etapie maluszki nie rozumieją jeszcze słów, ale  z kontekstu, z tego, co się dzieje tu i teraz wykonują niektóre polecenia. Zwłaszcza jeśli są wsparte gestem, np. moja siostrzenica na polecenie “pokaż lalę” albo “przynieś piłkę”, wie, gdzie ma się udać i co zrobić. Kiedy otrzymuje komunikat, że “będzie kąpiel”, idzie do łazienki i w gotowości czeka przy wannie, chcąc odkręcić wodę.

Dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy

W stadium rozwoju komunikacji mogą się znaleźć starsze dzieci, które w wyniku trudności w rozwoju mowy dłużej przechodzą przez to stadium. Powinniśmy pamiętać, że jeśli na tym etapie występuje opóźnienie, najprawdopodobniej dziecko później wejdzie na etap porozumiewania się za pomocą słów. Czasem zdarza się tak, ze dzieciaki rozumieją więcej niż potrafią przekazać.

A teraz szybciutko przejdziemy do kolejnego stadium- pojedynczych wyrazów.

Cele porozumiewania się

W zasadzie cel jest ten sam, co na etapie początków komunikacji. Kierowanie dorosłym rozmówcą, niejako kontrolowanie jego zachowania aby otrzymać pożądaną rzecz czy aktywność.

Z czasem dzieci opanowują około 50 słów za pomocą których są w stanie mówić o tym, co się dzieje “tu i teraz”.

W jaki sposób się porozumiewają?

  • Dziecko zaczyna używać prostych słów i od tego momentu jest to główny sposób porozumiewania się. Oczywiście mogą to być bardzo uproszczone słowa, nawet sylaby określające jakiś przedmiot czy czynności.
  • Słowa mogą mieć różne znaczenie w zależności od kontekstu. Jeśli dziecko mówi “mama brum brum”, to w jednej sytuacji może to oznaczać, że mama jedzie autem, ale w drugiej, że mama ma auto albo może to być prośba, aby mama zwróciła uwagę na auto, które stoi bądź jedzie na ulicy.
  • Dzieciaczki, które nadal mają duży problem z mówieniem, gdzie widoczne jest opóźnienie w tym zakresie powinny zacząć używać w swojej komunikacji form wspomagających, obrazków, zdjęć, znaków, gestów.

W jaki sposób zwraca na siebie uwagę?

Dziecko nadal porozumiewa się przede wszystkim w celach społecznych, ale na tym etapie dokłada do dźwięków o gestów, nowo nabyte słowa.

Dziecko będzie zwracało na siebie uwagę do momentu, w którym nie zostanie wysłuchane. Będzie starało się tak zmienić komunikat, aby otrzymać, to czego chce, tak, aby zostać zrozumianym.

Rozumienie

Na tym etapie dzieci zaczynają rozumieć znaczenia niektórych słów używanych często, znanych my z codziennych sytuacji, a więc nazwy osób dorosłych, przedmiotów, czynności. Nie potrzebują w tym celu dodatkowego wsparcia ze strony osoby dorosłej, czyli gestu wskazywania przy nazywaniu danego przedmiotu.

Dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy

Starsze dzieci z opóźnieniami językowymi mogą dłużej pozostawać w tym stadium niż dzieci rozwijające się typowo. Rozumienie może być adekwatne do wieku, ale możliwości używania słów mogą być znacznie ograniczone. Dzieci mogą mieć problemy ze wzbogacaniem słownictwa i łączeniem słów ze sobą. W ich wypowiedziach dominować będą proste dźwięki w połączeniu z gestami, mimiką. W związku z trudnościami w porozumiewaniu się, dzieci będą miały trudność z wchodzeniem w interakcje i z uczestniczeniem w rozmowach. Jeśli dzieci mają prawidłowe rozumienie mowy, należny jak najszybciej dać im narzędzie dzięki któremu będą mogły wyrażać swoje myśli. Na tak wczesnym etapie należny zapewnić mu obrazki, zdjęcia, itp.

 

Czy wpis okazał się pomocny? Mam nadzieję, ze ktoś skorzysta. Zachęcam do podzielenia się uwagami w komentarzach:)

Views: 28

Dodaj komentarz